...مدیریت آموزشی فرهنگی، تربیت مدرسان، برگزاری دوره های کوتاه مدت، غیر حضوری و

. سایت دانشگاه


استعلام وضعیت پرونده فارغ التحصیلان خراسان رضوی
لیست فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی خراسان رضوی


ردیف نام و نام خانوادگی کد مرکز تاریخ رشته
1 سیدمهدی مصطفوی 44002 1394/10/01
2 محمد سروقد 44002 1394/10/01
3 ابوالفضل فیضی 44002 1394/10/01
4 امین مدیرخازنی 44002 1394/10/01
5 علیرضا صحرائی 44002 1394/10/01
6 حمیدرضا فرهادی 44002 1394/10/01
7 مرضيه جهانگير مقدم زارع 37073 1394/09/30
8 محمود غفوری جرفی 37044 1394/09/30
9 علی ناطقی 37044 1394/09/30
10 مرتضی قاسمی مقدم 37044 1394/09/30
11 جسین امیرکلالی سلکانی 37044 1394/09/30
12 مریم الهی مطلق 37044 1394/09/30
13 مرتضی انصاری نژاد 37044 1394/09/30
14 سيد يدالله اميرفخريان 28012 1394/09/30
15 حمزه ایروانی 37044 1394/09/30
16 علي مؤمني 28012 1394/09/30
17 فاطمه باباجانی 37044 1394/09/30
18 طیبه بنی النجار 37044 1394/09/30
19 رضا فولادی 56007 1394/09/30
20 فاطمه بیک زاده شادمهری 37044 1394/09/30
21 مریم پژول 37044 1394/09/30
22 منیره خسروی خوشینه 37044 1394/09/30
23 مبینا یکه باش 37044 1394/09/30
24 جعفر پهلوان 37044 1394/09/29
25 طاهر تناکی 37044 1394/09/29
26 جواد جانباز 37044 1394/09/29
27 سعید ناصری 37071 1394/09/29
28 مالک حاجی آقاجانیان 37044 1394/09/29
29 سعیده حاجی میرزا محمدی کارگر 37044 1394/09/29
30 الهه فهیمی نسب 37071 1394/09/29

بیشتر


خدمات دانشگاه


دوره های مقطع دار حضوری

دوره های کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی


اطلاعات بیشتر

دوره های مقطع دار غیر حضوری

دوره های کاردانی و کارشناسی


اطلاعات بیشتر

دوره های کوتاه مدت

دوره های کوتاه مدت پودمانی و عالی آزاد


اطلاعات بیشتر

مراکز رشد خوشه های فناوری

هسته‌ها و واحدهای فناور در مراکز رشد خوشه‌های فناوری

اطلاعات بیشتر

سامانه های دانشگاه


wptiger.com