دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی

سامانه خدمات الکترونیک دانشگاهارتباط مستقیم با ریاست واحد استان

سامانه تربیت مدرس واحد استان

بیشتر بدانیم

...مدیریت آموزشی فرهنگی، تربیت مدرسان، برگزاری دوره های کوتاه مدت، غیر حضوری و

. سایت دانشگاه


استعلام وضعیت پرونده فارغ التحصیلان خراسان رضوی
لیست فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی خراسان رضوی


ردیف نام و نام خانوادگی کد مرکز تاریخ رشته
1 سیدمهدی مصطفوی 44002 1394/10/01
2 محمد سروقد 44002 1394/10/01
3 ابوالفضل فیضی 44002 1394/10/01
4 امین مدیرخازنی 44002 1394/10/01
5 علیرضا صحرائی 44002 1394/10/01
6 حمیدرضا فرهادی 44002 1394/10/01
7 مرضيه جهانگير مقدم زارع 37073 1394/09/30
8 محمود غفوری جرفی 37044 1394/09/30
9 علی ناطقی 37044 1394/09/30
10 مرتضی قاسمی مقدم 37044 1394/09/30
11 جسین امیرکلالی سلکانی 37044 1394/09/30
12 مریم الهی مطلق 37044 1394/09/30
13 مرتضی انصاری نژاد 37044 1394/09/30
14 سيد يدالله اميرفخريان 28012 1394/09/30
15 حمزه ایروانی 37044 1394/09/30
16 علي مؤمني 28012 1394/09/30
17 فاطمه باباجانی 37044 1394/09/30
18 طیبه بنی النجار 37044 1394/09/30
19 رضا فولادی 56007 1394/09/30
20 فاطمه بیک زاده شادمهری 37044 1394/09/30
21 مریم پژول 37044 1394/09/30
22 منیره خسروی خوشینه 37044 1394/09/30
23 مبینا یکه باش 37044 1394/09/30
24 جعفر پهلوان 37044 1394/09/29
25 طاهر تناکی 37044 1394/09/29
26 جواد جانباز 37044 1394/09/29
27 سعید ناصری 37071 1394/09/29
28 مالک حاجی آقاجانیان 37044 1394/09/29
29 سعیده حاجی میرزا محمدی کارگر 37044 1394/09/29
30 الهه فهیمی نسب 37071 1394/09/29

بیشتر


خدمات دانشگاه


دوره های مقطع دار حضوری

دوره های کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی


اطلاعات بیشتر

دوره های مقطع دار غیر حضوری

دوره های کاردانی و کارشناسی


اطلاعات بیشتر

دوره های کوتاه مدت

دوره های کوتاه مدت پودمانی و عالی آزاد


اطلاعات بیشتر

مراکز رشد خوشه های فناوری

هسته‌ها و واحدهای فناور در مراکز رشد خوشه‌های فناوری

اطلاعات بیشتر

سامانه های دانشگاه


wptiger.com